Days to sleep:
94

2017 Gyorkoc Mesevaros Rado Del BSZ 6